Strona główna

Firma Paninstal AB oferuje usługi z zakresu projektowania oraz wykonywania następujących instalacji i systemów:

 1. Kotłownie (również kontenerowe):
 • parowe niskiego i wysokiego ciśnienia
 • wodne niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe
 • generatory pary
 • kotłownie odzyskownicowe
 • kogeneracja
 1. Instalacje wewnętrzne:
 • instalacje i rozdzielnie pary
 • instalacje przesyłowe pary niskiego i wysokiego ciśnienia
 • instalacje ciepła technologicznego
 • instalacje wod-kan i ciepłej wody
 • instalacje c.o.
 1. Instalacje gazowe
 2. Węzły cieplne
 3. Stacje uzdatniania wody
 4. Stacje redukcyjne i pomiarowo-redukcyjne gazu

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się z treścią strony internetowej oraz o kontakt bezpośredni:
tel. 22 836 64 26 fax 22 314 44 02 , email: ab@abpaninstal.waw.pl